Lễ Khởi Công Xây Dựng ( Khách Sạn 5 Sao Đờn Kìm – Sân Vận Động Đa Năng – Bungalo )