Resort Nhà Mát: FAMILY (Phòng đơn)

Tên khách sạn: Resort Nhà Mát B27
Địa Điểm: Bạc Liêu
Loại khách sạn: Resort
Loại phòng: Family đơn
Giá: 500.000 VND