Trường THCS P1 Ngã Sóc Trăng Đến Tham Quan, Vui Chơi Giải Trí, Tắm Biển Nhân Tạo Và Dùng Bữa Trưa Ở Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu.

Trường THCS P1 Ngã Sóc Trăng Đến Tham Quan, Vui Chơi Giải Trí, Tắm Biển Nhân Tạo Và Dùng Bữa Trưa Ở Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu.
Đánh giá bài viết này!